Velkommen til den danske QTH-listes hjemmeside

 Se siden om IT- og Telestyrelsen for vigtig info! 

QTH-listen der kan downloades er et uddrag af de officielle data fra IT- ogTelestyrelsens Frekvensregister pr. 17. september 2003. 

Som det allerede blev meddelt for et år siden udgives der ikke mere nye lister herfra. Der var håb om at EDR ville gå ind i et nyt projekt, men det har der indtil nu ikke været vilje til. Se mere herom nederst på siden “Historie”

Nyt tiltag for en QTH-liste 2004 – Se mere klik her

Brug linken  “Søg QTH” for at søge online i QTH-listen 2004 Databasen til den online liste vil blive opdateret, hvis ændringer indsendes både til IT- og Telestyrelsen og hertil.

Klik på  “Download” fanen foroven, og følg instruktionerne på siden, for at downloade 2003 Qth-listen og dens menuprogram til din computer. Med programmet kan der foretages rettelser i listen.

Inden du går i gang med at installere eller opdatere en bestående QTH-liste på din computer, bør du benytte linken “Installation” for at få en beskrivelse af forløbet.

Det medfølgende menuprogram, har mange faciliteter til håndtering af QTH-listens database, samt en database til privat brug. Det hele kan studeres nærmere under “Programmet”.

Hvis du vil se lidt om hvad der er gået forud denne version af QTH-listen og fremtidsudsigterne, så vælg “Historie”.

Siden “IT og Telestyrelsen”  tilbyder en beskrivelse af fremgangsmåden for en direkte søgning i styrelsens frekvensregister , der løbende opdateres. Har du ændringer til din optagelse i registeret kan du her finde de adresser du skal bruge.